Derick Parfan

A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel, Stephen and Kyrie. Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church.

Rediscovering the Doctrines that Shook the World

Dapat nating balikan ang makasaysayang pananampalatayang Cristiano. Kinakailangan nito ang seryosong pag-aaral ng Bibliya, at para sa ilan ay kasali dito ang radikal na pagsasaayos ng kanilang buong pananaw o pagtingin sa mga bagay-bagay, pati na rin ang paraan at direksyon ng kanilang mga ginagawa sa buhay Cristiano. Para sa lahat, nangangahulugan ito ng panibagong […]

Rediscovering the Doctrines that Shook the World Read More »

Coronavirus At Si Cristo

Sa Coronavirus at si Cristo, inaanyayahan ni John Piper ang mga babasa nito sa buong mundo na tumayo sa di-magigibang Batong Sandigan, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo. Kay Cristo lang natin matatagpuan ang lakas na kailangan natin sa pamamagitan ng Diyos na sovereign sa lahat, at siyang nagtatakda, nangangasiwa, at naghahari sa lahat ng bagay

Coronavirus At Si Cristo Read More »

Gospel Awakening

We invite you to a come to our two-day conference for pastors and church leaders on October 30-31 at International Baptist Church of Manila in Makati. This year’s theme is “Gospel Awakening: An Urgent Call for the Church to Put the Gospel Back at the Center of Life and Ministry.” In many churches today, the message of the

Gospel Awakening Read More »